Pistoda

Dagger, mida kasutatakse tekstis viitena
Trükkimisel sümbol (†), mida kasutatakse trükistes võrdlusmärgina või mis näitab, et inimene on surnud; nimetatakse ka pistodaks. Obelus on ka iidse a...